Voorwaarden

KLEDING

  • Voor het meeste dans en sportplezier zijn goede schoenen, makkelijk zittende sport/danskleding en een flesje water nodig.
  • Is het niet toegestaan om ‘buiten-schoenen’ in de danszaal aan te hebben.

AANSPRAKELIJKHEID

  • Dansschool Keep On Movin’ is niet verantwoordelijk voor blessures als gevolg van de gevolgde dansles.

KOSTEN

  • De kosten worden na inschrijving per factuur overhandigd in de les, deze moeten binnen 14 dagen worden overgemaakt op bankrekening : NL22RABO0191623741 onder vermelding van debiteurnummer en factuurnummer.

FOTO EN FILM

  • Tijdens de danslessen worden er foto’s en filmmateriaal gemaakt ter promotie van onze site. Als je daar bezwaar tegen hebt, verzoeken wij je dit uitdrukkelijk kenbaar te maken, liefst per mail.

GEDRAG

  • Tijdens de dansles moet iedereen zich dusdanig gedragen zodat anderen hier geen hinder van ondervinden. Respect en samenwerken staan hoog in het vaandel.